Algemene voorwaarden

Home            / Algemene voorwaarden          

 

Identiteit van de ondernemer

Naam  :  Holland-Cheese
Adres  :  Herenweg 143
Telefoonnummer  :  +31 (0)6-34 55 67 53
Plan route
 
Bereikbaarheid  :  ma t/m za van 09.00 - 18.00 uur
E-mail adres  :  [email protected]
KvK  :  58788638
BTW nummer  :  NL001963140B72

Kaas snijden is geen exacte wetenschap. Het bestelde gewicht kan iets afwijken, maar nooit meer dan 3% minder zijn dan hetgeen door u betaald. 

1. Verzendkosten

Vermelde prijzen van de producten/artikelen zijn in Euro's en inclusief BTW. Vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Verzendkosten eenmalig per bestelling  :  € 6,95 voor Nederland, Belgie en Duitsland
> 250,00 euro bestelling  :  gratis
Verzending onder rembours  :  € 13,95 binnen Nederland

De vermelde prijzen kunnen tussen bestelling en levering niet door worden verhoogd, tenzij het een BTW verhoging betreft.

2. Betaling

Onjuistheden bij betaling in verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen direct bij Holland-Cheese te worden gemeld, per mail of telefonisch. Indien Holland-Cheese uw betaling niet binnen 10 werkdagen na de bestelling ontvangen, heeft Holland_Cheese het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3. Levering

Na ontvangst van uw betaling (iDeal, Paypal of vooruitbetaling) wordt uw bestelling verwerkt. Overschrijding van het aangegeven leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en op annulering van de bestelling, tenzij de overschrijding van het leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

4. Retourneren

Wilt u de overeenkomst ontbinden, kunt u ons hier binnen 48 uur na ontvangst van op de hoogte stellen. Uitsluitend artikelen/producten uit ons vaste assortiment kunnen worden geretourneerd. De producten en/of artikelen dienen in de originele verpakking en in goede, ongebruikte staat te worden geretourneerd. De verzendkosten voor de retournering komen voor uw rekening. De factuurwaarde van desbetreffende producten/artikelen worden tegen retournering aan u gerestitueerd, exclusief de verzendkosten.

Uitsluiting retournering/herroepingsrecht geldt voor:
1. producten/artikelen die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2. producten/artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
3. producten/artikelendie snel kunnen bederven of verouderen;

5. Transportschade

Ook indien er onverhoeds schade is ontstaan tijdens het transport, kunt u een foto van het desbetreffende product/artikel aan ons doen toekomen. Als hieruit blijkt dat het product/artikel onbruikbaar is geworden, zullen wij het product/artikel opnieuw aan u toesturen. Melding van schade moet binnen 36 uur aan ons kenbaar gemaakt worden.

6. Ruilen

Indien u het product/artikel wilt ruilen, dient u dit 48 uur na ontvangst van de producten/artikelen aan Holland-Cheese te melden per mail of telefonisch. De bestelde artikelen/producten dienen, in originele staat en verpakking, aan ons worden te worden geretourneerd. De artikelen/producten kunnen uitsluitend worden geruild wanneer deze onbeschadigd, onaangetast en ongebruikt zijn. De verzendkosten komen hierbij voor uw rekening.

7. Foutieve levering of bestelling

Holland-Cheese zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Controleert u bij ontvangst altijd of het artikel/product dat u ontvangt gelijk is aan het bestelde artikel/product. Mocht u ondanks deze zorgvuldigheid een product ontvangen,  welke niet gelijk is aan uw bestelling, willen wij u vragen dit per mail of telefonisch, zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Wij zullen de foutieve toezending herstellen, waarbij de verzendkosten voor onze rekening komen.

Mocht blijken dat u per abuis het verkeerde artikel heeft besteld, dient u dit zo spoedig mogelijk per mail aan ons te laten weten. Vermeld in de mail uw naam, het factuurnummer en welke artikelen  het betreft. Geeft u tevens aan of u de artikelen wilt ruilen of retourneren. Bij een foutieve bestelling komen de verzendkosten voor uw rekening.

Indien blijkt dat bij de bestelling door u een foutief afleveradres is vermeld of bij het niet afhalen van een pakket bij een afhaalpunt van PostNL waarbij als gevolg Holland-Cheese de zending geretoureerd krijgt, zullen de verzendkosten voor de 2e verzending per PostNL voor uw rekening komen. Dit geldt voor alle bestellingen, ongeacht de hoogte van het orderbedrag.

8. Garantie

Ondanks de hoge kwaliteit van de producten/artikelen die wij in ons assortiment hebben kan het voorkomen dat u een product/artikel ontvangt dat niet perfect is. In dat geval willen wij u graag zo snel mogelijk voorzien van een passende oplossing. Stelt u ons zo spoedig mogelijk, uiterlijk 2 dagen na ontvangst, op de hoogte van uw mogelijke aanspraak op garantie. De garantieaansprakelijkheid gaat nooit verder dan het bedrag van de door ons geleverde goederen Indien de verwerkingsvoorschriften van de producten/artikelen niet juist worden opgevolgd, vervalt de garantie evenals bij oneigenlijk gebruik.

9. Aansprakelijkheid

Adviezen worden zeer nauwkeurig en te goeder trouw verstrekt. Holland-Cheese heeft geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect voortkomt uit de inhoud van de verstrekte adviezen. Holland-Cheese is tevens niet aansprakelijk voor alle gevolgschade bij het onjuist toepassen en/of het toepassen van de producten en/of artikelen anders dan deze oorspronkelijk zijn bedoeld.

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.